AGE Reader

19

De AGE Reader is een diagnostisch instrument om het cardiovasculaire risico te beoordelen. De AGE Reader bepaald de ophoping van “advanced glycation endproducts” (AGE’s) in het menselijk lichaam aan de hand van de fluorescentie van ultraviolet licht. Middels een niet-invasieve  meting in de onderarm is het resultaat in minder dan 30 seconden bekend.

Over AGE’s

AGE is een afkorting voor Advanced Glycation Endproducts. Deze AGE’s bestaan uit versuikerde eiwitten. Versuikering houdt in dat er een suiker gebonden is aan een eiwit. Zeer rijk aan AGE’s zijn bijvoorbeeld karamel, en de bovenlaag van een crème brulée, maar ook broodkorsten, gebraden en gefrituurd vlees (bruining van vlees), sigarettenrook en zelfs Coca-Cola bevatten AGE’s.

Versnelde vorming van  AGE’s is een van de belangrijkste mechanismen waardoor bijvoorbeeld hyperglycemie (hoge bloedsuiker concentraties) bij diabetes tot complicaties leidt. Daarnaast zijn er nog andere redenen voor een versnelde opbouw van AGE’s in het lichaam, maar ook toevoer van buiten het lichaam van AGE’s, uit bijvoorbeeld voedsel en sigarettenrook, leidt bij iedereen tot stapeling van AGE’s in langlevende eiwitten.  Deze stapeling van AGE’s in weefsels resulteert in weefselschade en complicaties bij diabetes.

Stapeling van AGE’s in weefsels treedt dus niet alleen bij diabetes op. Andere voorbeelden zijn aandoeningen die gepaard gaan met heftige, acute of minder heftige, langdurige chronische ontsteking, en een gestoorde klaring van AGE’s zoals bij nierfalen. AGE’s spelen zo een veel bredere rol bij tal van verouderingsprocessen, zoals atherosclerose, arthrose en cataract (grijze staar).

AGE Reader – Kenmerken en voordelen:

Dankzij moderne technologieën is dit revolutionaire apparaat een nieuw hulpmiddel voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met diabetes, hart-en vaataandoeningen en nierfalen.  De ontwikkeling vertegenwoordigt een nieuwe horizon in de detectie en risicobeoordeling van AGE.

Het toestel werkt:

  • in realtime
  • niet-invasief
  • mobiel
  • eenvoudig
  • betrouwbaar
  • nauwkeurig

AGE Reader – Technologie:

Een deel van de AGE’s vertoont fluorescerende eigenschappen. Deze eigenschap is inmiddels met succes benut en heeft geleid tot snelle introductie van AGE metingen in de klinische praktijk. Met de AGE reader is een instrument ontwikkeld waarmee snel en zonder belasting voor de patiënt een meting van autofluorescentie aan de huid van de onderarm wordt verricht.

Deze AGE Reader belicht de huid met ultraviolet licht,  en analyseert de fluorescentie die bij hogere golflengten optreedt. Vanwege de fluorescerende eigenschappen van een deel van de AGE’s kan een inschatting worden gegeven van de hoeveelheid AGE’s in de huid. De AGE’s in de huid zijn zeer nauw gerelateerd aan AGE waarden elders in het lichaam. Dit betekent een meting met de AGE Reader een betrouwbare maat is voor AGE waarden in het hele lichaam en kan bijdragen aan het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandeling.

Productfolder

Onderzoek

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone