kiezen om te delen met anderen

Dexcom CGM Systeem

Dexcom G4 Brochure Nederlands

Voor uw behandeling van diabetes maakt u normaal gesproken regelmatig glucosedagcurves. Dit zijn dan 4 tot 7 meetmomenten op een dag.

Maar wat gebeurt er tussen deze meetmomenten?   Welke schommelingen komen er voor zonder dat u daar erg in heeft?

Dit kunnen zowel flinke pieken als dalen zijn waar u niet altijd bewust van bent.

Met het Dexcom CGM systeem krijgt u een beter beeld van uw de werkelijke glucoseregulatie. Trendgrafieken en indicatiepijlen wijzen u de weg naar een betere glucoseregulatie.

CGM (=Continuous Glucose Monitoring) werkt als uw persoonlijke navigatiesyteem GPS (ofwel Glucose Protectie Systeem)

De sensor meet iedere 5 minuten de glucosewaarde in onderhuids weefsel gedurende 7 dagen. De sensor meet dus niet in het bloed.  De meting in het onderhuids weefsel loopt relatief in tijd iets achter op de werkelijk meting in het bloed. Hiermee zal u rekening moeten houden als u de trendgrafiek op de ontvanger afleest. Om de glucoseveranderingen goed weer te kunnen geven moet  iedere 12 uur een kalibratie plaatsvinden met de traditionele vingerprik met uw eigen glucosemeter.  Verandering van glucosewaarden ziet u in het venster van de ontvanger door middel van een pijl.  De pijl in het scherm geeft aan of de glucosewaarde stijgt, daalt of stabiel blijft.   De trendgrafiek op de ontvanger is zichtbaar te maken voor het laatste uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur en 24 uur.

Via de ontvanger kunt u aanvullende gebeurtenissen toevoegen die te maken hebben met uw route van de diabetesregulatie. Zo kunt u eenvoudig koolhydraten, insulinedosering als lichaamsbeweging invoeren.

Meer informatie  Bezoek dan www.myglucosemonitor.nl ,  http://www.myglucoosemonitor.be  of onze facebook pagina

De Dexcom G4 sensor kan ook worden gekoppeld aan de Animas pomp.  Bezoek daarvoor de website van  Animas . De Animas pomp is op dit moment niet beschikbaar in België en Luxemburg.

Ook kan de Animas pomp nog niet werken met de Dexcom G5 mobile.

Het Dexcom G5 Mobile systeem stelt u in staat uw glucosegegevens op uw smart telefoon zichtbaar te maken en ze eventueel te delen met anderen.